Doos ontwerpen

1. Kies type doos
Kies eerst het model (fefco type) van de doos die je wilt hebben. Op dit moment is enkel het meest voorkomende model (fefco 0201) mogelijk. Dit model heeft tegen elkaar aan sluitende boven- en onderkleppen.

Kies in de dropdown-box voor een voorgesteld formaat of maak gebruik van de mogelijkheid zelf een formaat in te voeren. Het invoeren van het formaat wordt verderop toegelicht.

Kies de kwaliteit van de doos. Er is keuze uit een zevental kwaliteiten. Panhuijsen heeft een voorselectie gemaakt. Zo kun je kiezen uit een viertal bruine en een drietal witte kwaliteiten. Een golfkartonkwaliteit is opgebouwd uit een aantal lagen papier, afhankelijk van het aantal golvende lagen papier in het karton. De stevigheid van het karton wordt bepaald door de soort en dikte van het papier, in combinatie met de hoogte van de golflagen. Voor een mooi drukresultaat heeft Panhuijsen gekozen voor kwaliteiten met een buitenzijde van nieuw papier, de zogeheten kraftliner. De hoogte van een golflaag of combinatie van golflagen wordt aangeduid met letters. Is de golf hoger of kent de kwaliteit een dubbele  golf, des te steviger de doos. Naar mate de doos groter wordt is het voor de stevigheid van de doos raadzaam een hogere of dubbele golf te kiezen.
•  B-golf, deze enkele golf kent een hoogte van ongeveer 3 mm
•  C-golf, deze enkele  golf kent een hoogte van ongeveer 4 mm
•  E-golf, deze enkele  golf kent een hoogte van ongeveer 1,8 mm
•  EB-golf. deze dubbele  golf kent een hoogte van ongeveer 5 mm
•  BC-golf, deze dubbele  golf kent een hoogte van ongeveer 7 mm

Geef het gewenste inwendige formaat van de doos op, door in de vakjes naast “Lengte”, “Breedte” en “Hoogte” het formaat in millimeters te type. Je kunt ook gebruik maken van de pijltjes rechts naast deze invoervakken om het formaat te vergroten (naar boven)  of te verkleinen (naar beneden). Vanwege de golfhoogte is de buitenmaat iets groter dan de binnenmaat.

Kies in het rechter gedeelte van het venster “Wijzigingen doorvoeren” om in het 3D beeld de wijzigingen van het formaat zichtbaar te maken.

2. Uw logo op doos plaatsen
Selecteer vervolgens je logo. Zorg dat dit logo minimaal 300 dpi heeft en bij voorkeur is opgemaakt als vector-bestand. Hierdoor wordt het schalen van de afbeelding mogelijk zonder kwaliteitsverlies. Ondersteunde formaten zijn:
•  .pdf
•  .eps
•  .png
•  .jpg

Je logo wordt nu op diverse plaatsen weergegeven. Door op het eerste of het tweede groen ingekleurde vakje naast “Bovenkant”, “Korte zijde” of “Lange zijde” te klikken wordt het logo van de betreffende positie verwijderd. Op deze manier kun je aangeven of het logo geplaatst wordt op één of twee lange zijde(n), één of twee korte zijde(n) en op één of twee bovenkleppen.

Het formaat van het logo op de diverse posities kan verkleind of vergroot worden, door één van de twee vakjes links (kleiner) of (rechts) van het groen ingekleurde vakje naast “Formaat” te kiezen.

Door het vakje links of rechts van het groen ingekleurde vakje naast “Positie”  te kiezen wordt naar gelang de keuze het logo links of rechts op de betreffende drukvlakken geplaatst.

Kies in het rechter gedeelte van het venster “Wijzigingen doorvoeren” om in het 3D beeld de logoplaatsing en aanpassingen daaraan  zichtbaar te maken.

3. Tekst op doos
Mocht je naast het logo nog een tekst of een url op de doos willen plaatsen, dan is dit mogelijk door in de lege tekstregel een tekst of url te plaatsen.

De kleur van de tekst kan veranderd worden door gebruik te maken van de dropdown-box naast de ingevoerde tekst. Je kunt een kleur selecteren of een RGB-kleurcode invoeren. Door op de button “Choose” te drukken wordt de kleur geselecteerd.

Op dezelfde wijze als bij “Uw logo op doos plaatsen” kun je de drukvlakken, grootte en positie bepalen. 

Kies in het rechter gedeelte van het venster “Wijzigingen doorvoeren” om in het 3D beeld de plaatsing van de tekst en de aanpassingen van de kleur  zichtbaar te maken.

4. Pictogrammen
De module voorziet in de mogelijkheid de meest voorkomende picotgrammen op de doos te drukken. Naast de uitgegrijsde pictogrammen tref je een viertal rode lijntjes aan. Door het eerste lijntjeaan te klikken, wordt dit selectievakje groen en wordt het eerste pictogram (This side up) in zwart vertoond. Hetzelfde gaat op voor het tweede, derde en vierde selectievakje, dan worden respectievelijk het tweede (Handle with care) , derde (Recycle) en vierde (Fragile) pictogram in zwart vertoond.

Op dezelfde wijze als bij “Uw logo op doos plaatsen” kun je de drukvlakken, grootte en positie bepalen.

Je kunt de stand van de pictogrammen veranderen van horizontaal (naast elkaar) naar verticaal (onder elkaar) door het tweede selectievakje naast “Stand” aan te klikken.

De kleur van de gekozen pictogrammen kun je aanpassen. Dit kan op dezelfde wijze als het aanpassen van de kleur van de tekst onder de kop “Tekst op doos”

Kies in het rechter gedeelte van het venster “Wijzigingen doorvoeren” om in het 3D beeld de pictogrammen en aanpassing van de kleur van de pictogrammen zichtbaar te maken.

Als de bedrukking naar wens is pas je naar wens het bestelaantal aan. Het minimum is 25 dozen. Je kunt het aantal aanpassen door in het invoervak het aantal te typen. Druk vervolgens op de toets “Enter” en de prijs voor het gewenste aantal wordt getoond. Daarnaast is het mogelijk het aantal per 100 naar boven of naar beneden bij te stellen door respectievelijk de de pijltjes naar boven en naar beneden rechts van het invoervak te gebruiken.

Als het juiste aantal geselecteerd is kies je de button “In winkelwagen” om dit ontwerp in de winkelwagen te plaatsen.In het volgende scherm kun je de bestelling afronden of de keuze maken om een volgend ontwerp te maken.