Kartondiktes

De stevigheid van het karton wordt bepaald door de soort en dikte van het papier, in combinatie met de hoogte van de golflagen. De hoogte van een golflaag of combinatie van golflagen wordt aangeduid met letters. Is de golf hoger of kent de kwaliteit een dubbele  golf, des te steviger de doos. In de golfkartonindustrie worden onderstaande golftypen gehanteerd.

•  A-golf, deze enkele golf kent een hoogte van ongeveer 5 mm
•  B-golf, deze enkele golf kent een hoogte van ongeveer 3 mm
•  C-golf, deze enkele golf kent een hoogte van ongeveer 4 mm
•  E-golf, deze enkele golf kent een hoogte van ongeveer 1,8 mm
•  F-golf, deze enkele golf kent een hoogte van ongeveer 1,5 mm
•  EE-golf,deze dubbele golf kent een hoogte van ongeveer 4 mm
•  EB-golf, deze dubbele golf kent een hoogte van ongeveer 5 mm
•  BC-golf, deze dubbele golf kent een hoogte van ongeveer 7 mm
•  AC-golf, deze dubbele golf kent een hoogte van ongeveer 8 mm
•  AAC-golf, deze triple golf kent een hoogte van ongeveer 13 mm
•  AAC-golf, deze triple golf kent een hoogte van ongeveer 15 mm

Voor het ontwerpen van de doos is op deze site de keuze mogelijk uit een viertal kartondiktes, te weten B-golf, C-golf, BE-golf en BC-golf.